Välkommen till Hamnroddarna AB!

Hamnroddarna AB är ett privatägt båtmansföretag i Malmö som utför förtöjningstjänster av fartyg i Malmö Hamn (CMP) samt div. hamnservice, bl.a. vattenleverans till fartyg m.m.

Företaget startades omkring 1650 och drivs idag av Lars Nielsen (VD), Dick Bengtsson och Mikael Mårtensson.

Vi har idag 4 anställda båtmän som via vår egen AIS samt nära samarbete med lotsar och hamntrafikledare ständigt är uppdaterade på fartygsrörelser i Öresundsregionen.
Vi har standby- jourberedskap 24 timmar om dygnet vilket gör att vi kan betjäna beställningar med kort varsel vid behov.

Genom vårt medlemskap i SBF (Sveriges Båtmänsförening) och EBA (Europen Boatmens Association) är vi även uppdaterade på vad som sker i hamnarna ute i Europa.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.